02862702079

Khăn Bàn chữ Nhật Trống 1 mặt PT-KB-18.76

+ Kích thước: 1800 x 760 x 760 mm

+ Chất liệu: Thun

+ Màu Sắt: Tự Chọn

Danh mục: