Kệ trưng bày BF-NM-KB018

Liên Hệ : 0286.270.2079

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: Ø250*500mm

+ Chất liệu: inox

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: Ø250*500mm

+ Chất liệu: inox