02862702079

Kệ Trưng Bày Bánh 2 Tầng

+ Chất liệu:  430x185x180mm

+ Khung inox cao cấp (không bao gồm dĩa)