02862702079

Kệ Lồng chim có giá treo BF-KTT7128   

+ Chất liệu: inox

+ Kích thước:

    • 15*15*H30cm
    • 22*22*35 cm