02862702079

Kệ Lồng chim BF-KTT7124

+ Chất liệu: inox

+ Kích thước:

    • 22*H45CM
    • 22*H45CM
    • 30*H60CM