02862702079

Kệ để tạp chí sách báo sắt sơn TS17K07

+ Kích thước: (L)570x(W)390x(H)1340mm

+ Chất liệu:Khung sắt sơn tĩnh điện