02862702079

Kệ báo TSJ-46

Kích thước: 590x420x1370mm

Chất liệu: gỗ