02862702079

Hủ inox  đựng đũa BE716D21

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: Ø100x(H)160mm

Danh mục: