Gương trang điểm PN49G01

+ Kích thước: 8 inch , phóng to 3

+ Chất liệu: đang cập nhật