02862702079

Giá bầy buffet KBF-5316

+ Kích thước: 530 x 160 x 160mm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: