02862702079

Giá bầy buffet KBF-1812

+ Kích thước:

  • 180 x 180 x 120mm
  • 180 x 180 x 180mm
  • 180 x 180 x 240mm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: