02862702079

Gạt tàn (vàng) PN413V03-1

+ Kích thước: (L)120x(W)120x(H)42mm

+ Chất liệu: đang cập nhật