02862702079

Gắp thức ăn BF313K05

+ Kích thước: 25cm

+ Kích thước: 20cm

+ Chất liệu: inox