Dĩa pizza TB152611

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Thương hiệu: East

+ Kích thước:

  • Đường kính 150mm, Trọng lượng: 31g
  • Đường kính 230mm, Trọng lượng: 68g
  • Đường kính 305mm, Trọng lượng: 80g

+ Dày: 0.9mm

+ Chất liệu: Nhôm cao cấp

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Thương hiệu: East

+ Kích thước:

  • Đường kính 150mm, Trọng lượng: 31g
  • Đường kính 230mm, Trọng lượng: 68g
  • Đường kính 305mm, Trọng lượng: 80g

+ Dày: 0.9mm

+ Chất liệu: Nhôm cao cấp