02862702079

Đế trưng bày thức ăn BF6040

+ Kích thước:

  • (L)60x(W)40cm
  • (L)44x(W)40cm
  • (L)42x(W)42cm
  • (L)50x(W)30cm
  • (L)40x(W)40cm
  • (L)50x(W)50cm
  • (L)35x(W)35cm

+ Chất liệu: đang cập nhập