Đế trưng bày thức ăn BF6040

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước:

 • (L)60x(W)40cm
 • (L)44x(W)40cm
 • (L)42x(W)42cm
 • (L)50x(W)30cm
 • (L)40x(W)40cm
 • (L)50x(W)50cm
 • (L)35x(W)35cm

+ Chất liệu: đang cập nhập

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước:

 • (L)60x(W)40cm
 • (L)44x(W)40cm
 • (L)42x(W)42cm
 • (L)50x(W)30cm
 • (L)40x(W)40cm
 • (L)50x(W)50cm
 • (L)35x(W)35cm

+ Chất liệu: đang cập nhập