02862702079

Dao chặt heo quay Thợ Săn T1501

+ Kích thước:

    • 13×35.5cm
    • 10.5×33.5cm
    • 5x30cm

+ Chất liệu: Cán gỗ & Inox

Danh mục: