Chân kệ buffet BF-CD-8001

+ Kích thước: 230*200*200

+ Xuất xứ: Kingo