02862702079

Chân đế và xô ướp rượu PT212D05

+ Kích thước: Ø19 x H75 cm

+ Chất liệu: inox