02862702079

Chân đế trang trí khối vuông BF8112A

+ Kích thước:

  • (L)8x(W)8x(H)8cm
  • (L)8x(W)8x(H)16cm
  • (L)8x(W)8x(H)24cm

+ Chất liệu: inox