02862702079

Chân Đế HD3-12

–  Kích thước :

    • (Ø)15 x (H)9 cm
    • (Ø)20 x (H)14 cm
    • (Ø)25 x (H)18 cm

–  Chất liệu: Inox

–  Nhãn hiệu: Nhật Minh

Danh mục: