02862702079

Cây phủi quần áo PN413V06-1

+ Kích thước: 38cm

+ Chất liệu: Gỗ