Cây lau kiếng VS67D05

+ Kích thước: 40cm

+ Chất liệu: đang cập nhật