02862702079

Cây để bàn không hút thuốc PT15

+ Kích thước: 15cm

+ Chất liệu: inox