02862702079

Bục phát biểu hội nghị PT22B01

Thông tin chi tiết sản phẩm

Kích thước: 510*570*1200 mm

Chất liệu: inox, gỗ