02862702079

Bục phát biểu cao cấp PT22B05

+ Kích thước:(L)570x(W)600x(H)1300mm

+ Chất liệu: gỗ, inox, sắt sơn

Ghi chú: Có mic