02862702079

Bóng đèn cho đèn hâm buffet BF37D04

+ Điện thế:  220V

+ Công suất: 250W