Bộ vợt trụng mì ( 2 đáy) BE716D06

Liên Hệ : 0286.270.2079

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ340×(H)190mm

+ Chất liệu: inox dày 0.8

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ340×(H)190mm

+ Chất liệu: inox dày 0.8