02862702079

Bình Tương Đơn BF151262

Thương Hiệu: East

Kích Thước: 235x246x250mm

Chất Liệu: Inox cao cấp

Trọng Lượng: 1kg