02862702079

Bình đựng ngũ cốc đế gỗ BF38B05

Dung tích: 3x4L

Kích thước: (L)27,5x(W)58,5x(H)65cm