02862702079

Biển báo chú ý nguy hiểm VS64B04

+ Kích thước: Nhựa PP,(L)310x(W)310x(H)650mm

+ Chất liệu:nhựa