Bếp hâm café Cefarina đơn BF-BCF-Cefa

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước: 377*200*70mm

+ Điện áp: 220 ~ 240

+ Công suất: 157 W

+ Có thêm một bình hâm café Kinox xịn

+ Kích thước: 377*200*70mm

+ Điện áp: 220 ~ 240

+ Công suất: 157 W

+ Có thêm một bình hâm café Kinox xịn