Bào khoai tây BE716D34

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: Φ120x(H)600m+C253m

Category: