02862702079

Bảng thông tin TS13B07

+ Kích thước: (L)840x(W)640x(H)1200mm

+ Chất liệu: inox