Bàn mát sandwich 1.8 m

Liên Hệ : 0286.270.2079

Size:1800×700×800mm

Chất làm lạnh: R134a

Máy nén:KK

Phương thức làm lạnh: Static

Làm lạnh trực tiếp

Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ

Controller: Dixell

Công suất: 400W

Nhiệt độ: 2~10℃,-5~5℃

Thông tin chi tiết sản phẩm

Size:1800×700×800mm

Chất làm lạnh: R134a

Máy nén:KK

Phương thức làm lạnh: Static

Làm lạnh trực tiếp

Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ

Controller: Dixell

Công suất: 400W

Nhiệt độ: 2~10℃,-5~5℃