Bàn đông 2 cánh YPL9137

Liên Hệ : 0286.270.2079

Size: 1500×700×800/850 mm

Gas refrigeration: R304a

Compressor: KK

Cooling Type: Static

Voltage: 220V/50HZ- 380V/50HZ

Controller: Elitech

Input Power: 500W

Temperature: -8~-18℃

Thông tin chi tiết sản phẩm

Size: 1500×700×800/850 mm

Gas refrigeration: R304a

Compressor: KK

Cooling Type: Static

Voltage: 220V/50HZ- 380V/50HZ

Controller: Elitech

Input Power: 500W

Temperature: -8~-18℃