Sành Sứ Horeca

Khay vuông 474202000

Giá : 684,000

Ly khai vị 022594000

Giá : 28,000

Tô cao 071589000

Giá : 42,000

Tô cao 071889000

Giá : 59,000

Tô cao 072089000

Giá : 72,000

Tô thấp 071588000

Giá : 35,000

Tô thấp 071888000

Giá : 46,000

Tô thấp 072088000

Giá : 65,000

Tô thỏi vàng 572038000

Giá : 61,000

Tô thỏi vàng 572638000

Giá : 119,000

Tô vuông thấp 71453000

Giá : 31,000

Tô vuông thấp 71853000

Giá : 49,000

1 4 5 6