Dĩa lót cơm 581584000

Giá : 15.000 

Chén sốt 590901000

Giá : 15.000 

Chén súp 591001000

Giá : 15.000 

Dĩa lót súp 601301000

Giá : 14.000 

Chén chấm 30989000

Giá : 12.000 

Sành Sứ Horeca