Tủ đông - Tủ mát

Cách hiển thị: Grid List

  • Mã sản phẩm: B707TD04 Kích thước: 600×740×1950 mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: Embraco Phương thức làm lạnh: Ventilated Quạt mát đối lưu Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 750W Nhiệt độ: -2~8℃; -22~-17℃ Mô tả: Phương châm cung cấp các sản phẩm của Dụng cụ nhà hàng khách sạn [...]
  • Mã sản phẩm: B707TD08 Kích thướt: + 1200×740×1950mm + 1200×700×1950mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: Embraco Phương thức làm lạnh: Ventilated Quạt mát đối lưu Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 750W Nhiệt độ: -2~8℃; -22~-17℃ Mô tả: Dụng cụ nhà hàng khách sạn Nhật Minh bán tủ đông-mát 2 [...]
  • Mã sản phẩm: B707TD07 Kích thước: 600×740×1950 mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: Embraco Phương thức làm lạnh: Ventilated Quạt mát đối lưu Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 750W Nhiệt độ: -2~8℃; -22~-17℃ Mô tả:   Dụng cụ nhà hàng khách sạn Nhật Minh bán tủ đông-mát 2 cánh [...]
  • Mã sản phẩm: B707TD09 Kích thước: 1800×700×1950mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: KK Phương thức làm lạnh: Static Làm lạnh trực tiếp Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 560W Nhiệt độ: -5~8℃,-18~-12℃ Mô tả:   Dụng cụ nhà hàng khách sạn Nhật Minh bán tủ đông-mát 3 cánh tại tphcm với [...]
  • Mã sản phẩm: B707TD05 Kích thướt: + 1200×740×1950mm + 1200×700×1950mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: Embraco Phương thức làm lạnh: Ventilated Quạt mát đối lưu Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 750W Nhiệt độ: -2~8℃; -22~-17℃ Mô tả: Dụng cụ nhà hàng khách sạn Nhật Minh bán tủ đông-mát 4 [...]
  • Mã sản phẩm: B707TD06 Kích thước: 1800×700×1950mm Chất làm lạnh: R134a + R404a Máy nén: KK Phương thức làm lạnh: Static Làm lạnh trực tiếp Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ Controller: Dixell Công suất: 560W Nhiệt độ: -5~8℃,-18~-12℃ Mô tả:   Dụng cụ nhà hàng khách sạn Nhật Minh bán tủ đông-mát 6 cánh tại tphcm với [...]