Bếp âu

Cách hiển thị: Grid List

  • Mã sản phẩm: B705BA01 Kích thước: 800x900x850+100 mm, bề mặt 304, thân 430 HP: Trước 10KW*2 HP: Sau 6KW*3, Nướng 6.5KW. Mô tả:   Bếp âu 4 họng là một trong những loại bếp rất phổ biến trong các nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng Âu. Bếp âu có nhiều loại như: Bếp âu 4 họng , [...]
  • Mã sản phẩm: B705BA04 + Kích thước: 700x700x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 8KW*2 HP: Sau 6KW*2 + Kích thước: 800x900x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 10KW*2 HP: Sau 8KW*2 Mô tả:   Bếp âu 4 họng 2 hộc là một trong những loại bếp rất phổ biến [...]
  • Mã sản phẩm: B705BA02 Kích thước: 925x700x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 6KW*4+8kw, Nướng 6.5KW Mô tả:   Bếp âu 5 họng là một trong những loại bếp rất phổ biến trong các nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng Âu. Bếp âu có nhiều loại như: Bếp âu 4 họng , Bếp âu [...]
  • Mã sản phẩm: B705BA03 + Kích thước: 1050x700x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 8KW*3 HP: Sau 6KW*3, Nướng 6.5KW + Kích thước: 1175x900x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 10KW*3 HP: Sau 8KW*3, Nướng 7KW Mô tả: Bếp âu 6 họng là một trong những loại bếp rất phổ [...]
  • Mã sản phẩm: B705BA05 + Kích thước: 1050x700x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 8KW*3 HP: Sau 6KW*3 + Kích thước: 1175x900x850+100 mm, bề mặt 304 , thân 430 HP: Trước 10KW*3 HP: Sau 8KW*3 Mô tả: Bếp âu 6 họng 2 hộc là một trong những loại bếp rất phổ biến trong [...]